foto Marijke websiteMarijke van den Broek-Huysman is coördinator van Steunpunten Rucphen.

Ieder dorp heeft een steunpunt met een eigen identiteit en sfeer. We hebben in Sprundel, Schijf, Rucphen, Zegge en St. Willebrord prachtige locaties die alle 5 een bruisend hart zijn voor alle kerkdorpen binnen de gemeente Rucphen.

De steunpunten van gemeente Rucphen lopen voorop als het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen. Ouderen worden door de nieuwe wetgeving geacht steeds langer zelfstandig te blijven wonen. De steunpunten bieden hierbij letterlijk ondersteuning. Elk steunpunt heeft een groot aantal aanleunwoningen met daarbij een centrale ontmoetingsruimte . In deze ontmoetingsruimte wordt een scala van activiteiten georganiseerd waarbij er zeker gestreefd wordt om jong en oud te integreren.

Gevarieerd aanbod activiteiten
We streven ernaar om laagdrempelig te zijn en in samenwerking met andere organisaties in het dorp proberen we zo goed mogelijk in de behoeften van onze oudere medemens te voorzien. Mensen kunnen altijd binnenlopen voor een bakje koffie, meedoen met een spelletje of suggesties doen voor bepaalde activiteiten. Een heel belangrijk onderdeel is het eetpunt. Alle dagen met uitzondering van de zondag, kan men de warme maaltijd nuttigen. Samen met elkaar eten geeft zoveel meer gezelligheid en kan mensen uit hun isolement halen. Ook kan iedereen zich inschrijven voor de computercursussen. Er is een studiekring voor alleenstaande ouderen en maandelijks wordt er op ieder steunpunt een communieviering gedaan. De kapper komt wekelijks langs en ook de pedicure ontbreekt niet. De activiteit ‘Meer Bewegen Voor Ouderen’ is zeer geliefd onder onze bezoekers van de steunpunten.

Zorgdiensten
Een belangrijk onderdeel van de steunpunten is de dagverzorging. Het bieden van structuur, ontspanning en sociale contacten aan ouderen is hierbij belangrijk. Door het centraal houden van de doelgroepen binnen het steunpunt zijn de lijntjes zeer kort. Ik bedoel daarmee het adequaat kunnen handelen bij behoefte aan hulp. Door het zelfstandig blijven wonen wordt de sociale controle steeds belangrijker. Buurtzorg en de huishoudelijke zorg (WMO) hebben een vaste plek binnen de muren van het steunpunt. Signalen die de buitenwacht oppikken kunnen snel worden omgezet naar doeltreffende hulp. Overigens worden op de steunpunten medische hulpmiddelen uitgeleend en op enkele Steunpunten zijn de prikposten gehuisvest en  de praktijk-ondersteuner van de huisarts voor medische hulp en controles. Inmiddels beschikken we binnen de steunpunten over een was –en strijkservice via de WMO. Dankzij goede afspraken met de gemeente worden mensen van het Re-integratiehuis op verschillende plaatsen bij de steunpunten ingezet.

Informatiebijeenkomsten
We organiseren ook informatiemiddagen en/of avonden. Zowel medische als financiële zaken komen hierbij aan de orde en worden steevast bezocht door bewoners, familie en dorpsgenoten.

Enthousiast team
We hebben een geweldig enthousiast team, zowel personeel als de vrijwilligers waar ik trots op ben! Samen zetten we onze schouders eronder om elk Steunpunt tot een succes te maken. Ons doel is om te zorgen dat alle kerndorpen van de gemeente Rucphen een eenheid vormen waarbij de eigen identiteit behouden blijft en waarbij deskundigheid, warmte en gezelligheid in een hoog vaandel staan.

Via deze website kunt u kennismaken met het team van ieder steunpunt en tevens de sfeer proeven die elk punt te bieden heeft alsmede de activiteiten die wekelijks op het programma staan.

Vragen?
Mocht u vragen hebben of meer willen weten, neem dan gerust contact op. Ik sta u graag te woord!

Marijke van den Broek-Huysman
Coördinator steunpunten/dagverzorging gemeente Rucphen
Telefoon: 06-22387571
mvdbroek3@groenhuysen.nl